Disclaimer

Verhalen Disclaimer Gertibaldi.com :
( Lees onze gedrags/huisregels hier )

01 Gertibaldi.com behoudt zich het recht voor om aangeboden text te weigeren.

02 Het is ten strengste verboden verhalen van andere soortgelijke websites te kopiëren en op Gertibaldi aan te bieden.

03 Gertibaldi.com behoudt zich het recht voor om verhalen in te korten of zelfs geheel te verwijderen zonder u daar vooraf in te informeren

04 Verhalen met personen onder de 16 jaar worden niet gepubliceerd. Eveneens als verhalen met extreme verkrachting , dood en andere mensonterende handelingen.

05 Het is niet toegestaan verhalen , gedichten of andere text zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren en elders te gebruiken

06 Gertibaldi.com kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor eventuele schade – in welke vorm dan ook – direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van Gertibaldi.com.

07 Alle gebeurtenissen , namen , plaatsen en data zijn verzonnen. Overeenkomsten zijn onbedoeld en puur toeval.

08 Gertibaldi.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door haar bezoeker(ster)s en-of de inhoud van de aangeboden text.

09 Aanbieders van illegale content ( kp ) worden direkt en zonder uitzondering aangegeven.

10 We wijzen u erop dat het inbeltarief via plugins vaak hoger ligt dat uw lokale tarief

11 Bij het aanbieden van een verhaal gaat u ermee akkoord dat Gertibaldi.com deze tevens mag publiceren op toekomstige website’s van gelijke aard.

12 Het aanbieden van verhalen geschiedt geheel vrijwillig. Aanbieders kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op vergoeding in welke vorm dan ook.

13 Het printen van verhalen , afkomstig van Gertibaldi.com , is toegestaan mits alleen voor eigen gebruik en niet voor publicatie.

14 Op geen enkele wijze zijn eigenaar en-of medewerkers van Gertibaldi.com verantwoordelijk voor de inhoud van de verhalen, sites, en pagina’s die toegankelijk zijn door het volgen van de aangeboden links naar andere website’s. Mocht u toch een website tegenkomen met illegale content stellen we het op prijs dat u ons hiervan op de hoogte stelt zodat wij passende maatregelen kunnen treffen

15 Gertibaldi.com behoudt zich het recht voor om de disclaimer te wijzigen zonder u daar vooraf in te informeren. U gaat , voordat u een verhaal kunt publiceren , akkoord met de door ons opgestelde disclaimer.

16 Misbruik van het stemsysteem, bijvoorbeeld het cijfer van een verhaal systematisch naar beneden halen, wordt in de gaten gehouden. Hier wordt actief en zonder enige melding vooraf, gepast op gereageerd.

17 Onze horoscoop is niet bedoeld om je een andere richting aan je leven te geven. Richt je leven hier dus niet op in, maar lees het met een glimlach. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de teksten bij de sterrenbeelden. Tevens zijn de teksten niet beledigend bedoeld!

18 Foto’s welke af en toe in verhalen gebruikt worden, zijn AI gegenereerde foto’s. Deze mensen bestaan niet echt hoe lekker ze er soms ook uitzien. Dus niet vragen naar 06 nummers en e-mailadressen aub. Niet elke foto zal altijd 100% overeenkomen met de omschrijving in een verhaal.

19 Om uiteenlopende redenen passen we achteraf geen verhalen aan met verbeterde en-of veranderde teksten. Lees je eigen geschreven verhaal daarom nog eens goed na voordat je post. Plak je verhaal anders eens in deze tool om te kleine foutjes te corrigeren.

Tot slot:  Wij doen ons uiterste best om illegale content te weren van onze website. De kans dat u het op onze website tegenkomt is vrijwel nihil. Ondanks strenge controle kan het voorkomen dat er een regel tussen de mazen doorglipt. Mocht u zo’n verhaal op onze site tegenkomen , stellen we het zeer op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte stelt. In zo’n geval kunnen we het verhaal aanpassen of geheel verwijderen.

Het kan voorkomen dat u een zelfde verhaal onder een andere titel tegenkomt. Ook dit is bijna niet te voorkomen , wij kennen niet elk verhaal uit ons hoofd , maar doen ons best om dubbele verhalen te verwijderen. Verhalen komen voort uit de fantasie van de schrijf(st)er , op die manier moet u de verhalen ook lezen. Veel leesplezier !


Deze pagina is voor het laatst aangepast op : 18-05-2024
Aangepast :
14-04-2021 punt 16 –  Moedwillig onderuit halen van verhalen middels slechte cijfers geven.
15-04-2021 punt 17 –  Punt 17 is toegevoegd ( Horoscoop )
17-12-2023 punt 18 –  Punt 18 is toegevoegd ( A.I. gegenereerd )
18-05-2024 punt 19 – Punt 19 is toegevoegd ( Achteraf aanpassen )