Zoek snel een verhaal...
 
Gertibaldi
 
 


Welkom bezoek(st)er! Je kunt hier registeren.

Disclaimer

Gertibaldi.com behoudt zich het recht voor om aangeboden text te weigeren

Gertibaldi.com behoudt zich het recht voor om verhalen in te korten of zelfs geheel te verwijderen zonder u daar vooraf in te informeren

Verhalen met personen onder de 16 jaar worden niet gepubliceerd. Eveneens als verhalen met extreme verkrachting , dood en andere mensonterende handelingen

Het is niet toegestaan verhalen , gedichten of andere text zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiŽren

Gertibaldi.com kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor eventuele schade - in welke vorm dan ook - direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van Gertibaldi.com.

Alle gebeurtenissen , namen , plaatsen en data zijn verzonnen. Overeenkomsten zijn onbedoeld en puur toeval.

Gertibaldi.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door haar bezoeker(ster)s en-of de inhoud van de aangeboden text.

Aanbieders van illegale content ( kp ) worden direct en zonder uitzondering aangegeven.

We wijzen u erop dat het inbeltarief via plugins vaak hoger ligt dat uw lokale tarief

Bij het aanbieden van een verhaal gaat u ermee akkoord dat Gertibaldi.com deze tevens mag publiceren op toekomstige website's van gelijke aard.

Het aanbieden van verhalen geschiedt geheel vrijwillig. Aanbieders kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op vergoeding in welke vorm dan ook.

Het printen van verhalen , afkomstig van Gertibaldi.com , is toegestaan mits alleen voor eigen gebruik en niet voor publicatie.

Op geen enkele wijze zijn medewerkers van Gertibaldi.com verantwoordelijk voor de inhoud van de verhalen, sites, en pagina's die toegankelijk zijn door het volgen van de aangeboden links naar andere website's. Mocht u toch een website tegenkomen met illegale content ( kp ) stellen we het op prijs dat u ons hiervan op de hoogte stelt zodat wij passende maatregelen kunnen treffen

Gertibaldi.com behoudt zich het recht voor om de disclaimer te wijzigen zonder u daar vooraf in te informeren. U gaat , voordat u een verhaal kunt publiceren , akkoord met de door ons opgestelde disclaimer.

Tot slot Wij doen ons uiterste best om illegale content te weren van onze website. De kans dat u het op onze website tegenkomt is vrijwel nihil. Ondanks strenge controle kan het voorkomen dat er een regel tussen de mazen doorglipt. Mocht u zo'n verhaal op onze site tegenkomen , stellen we het zeer op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte stelt. In zo'n geval kunnen we het verhaal aanpassen of geheel verwijderen.

Het kan voorkomen dat u een zelfde verhaal onder een andere titel tegenkomt. Ook dit is bijna niet te voorkomen , wij kennen niet elk verhaal uit ons hoofd , maar doen ons best om dubbele verhalen te verwijderen. Tot slot , verhalen komen voort uit de fantasie van de schrijf(st)er , op die manier moet u de verhalen ook lezen. Veel leesplezier !


 
 
Hoofdpagina / CategorieŽn / Onze Partners / WebLinks / Contact / RSS / Disclaimer / Adverteren

footer

Gehost door Wodyweb