BDSM artikelen, erectiepillen of gewoon iets voor de fun?

Anouk en haar familie, deel 2: speciale aandacht voor…

In de week die volgt, blijkt inderdaad dat stap vijf heel simpel is. Anouk hoeft maar een klein hintje te geven en haar vader of broer liggen al praktisch bovenop haar. De ene keer neukt met allebei tegelijk en de andere keer met één van hen. In tegenstelling tot de relatie met haar vader en broer is de relatie van Anouk met haar zusje alleen maar slechter geworden. Nicole, die meestal doet waar ze zin in heeft, is al een paar keer onverwachts thuis gekomen en dat leidt tot grote stress bij Anouk. Een keer is Nicole juist op het verkeerde moment thuis gekomen en moest een neukbeurt halverwege beëindigd worden. Op een middag zitten Anouk en Gerard in de tuin. Ze komen net van boven, waar Gerard met vaderlijke liefde zijn zaad diep in zijn dochter gepompt heeft. Samen zitten ze op het bankje een beetje te smoezen. Net als Gerard aangeeft dat hij Anouk d’r kontje weer wil nemen, komt Nicole plotseling de tuin in. Gelijk schieten vader en dochter bij elkaar vandaan en doen net alsof er niks aan de hand is. Nicole, die hen al heeft zien zitten, kijkt haar vader en zus geirriteerd aan: waar hadden jullie het zo stiekem over? Gerard en Anouk kijken haar zwijgend aan, zoals wel vaker gebeurd is voelen ze zich betrapt. Oh ik vroeg hoe het met de baby ging antwoordt Gerard terwijl hij zijn leugen zo goed als hij kan probeert te verbergen. Hij hoopt dat dit genoeg zou zijn om zijn jongste dochter gerust te stellen. Zijn antwoord heeft echter het tegenovergestelde effect en Nicole d’r irritatie slaat om naar boosheid. Oh natuurlijk! schreeuwt ze door de tuin: als het maar goed gaat dat klotekind en de tere gevoelens van die slet! Het volume van de uitbarsting is hoog genoeg om het drie huizen verderop te horen en de schaamte slaat gelijk toe bij Anouk en Gerard. Tegelijk met haar schaamte voelt Anouk ook boosheid opkomen, de venijnige opmerking van haar jongere zusje gaat door merg en been. Nu is het Anouk die een uitbarsting van woorden wil loslaten, maar voordat ze de kans krijgt is Nicole al stampvoetend het huis ingelopen. Even later slaat de voordeur met een klap dicht en Anouk weet dat haar zusje direct het huis weet uit gestormd is. Ze koelt wel weer af reageert haar vader rustig, maar Anouk kan de uitbarsting niet vergeten. Nicole eet ergens anders antwoordt Marjan op de vragende blik van haar man als die merkt dat ze maar vier borden dekt. Ze zei ook dat ze daar blijft slapen gaat Marjan verder: is er wat gebeurd? Anouk en Gerard wisselen een blik uit en Roy, die het korte oogcontact opgemerkt heeft, weet al genoeg. Papa vroeg hoe het met de baby is en dat vond Nicole blijkbaar niet goed antwoord Anouk. Marjan heeft in de afgelopen tijd al vaker gemerkt dat Nicole erg kattig kan zijn als het onderwerp op de baby van Anouk komt en slaakt een diepe zucht: ik weet niet meer wat ik aan moet met dat kind hoor. Gelijk na de verdrietige woorden van zijn vrouw, staat Gerard op en geeft haar een knuffel: komt wel goed lieverd. De rest van de avond verloopt zonder veel spannende dingen. Er komt geen bericht meer van Nicole en iedereen besluit dat het beste wat ze kunnen doen is haar maar even met rust te laten. De volgende ochtend zit Anouk op de bank naar te tv te kijken. Zoveel boeiends is er niet en ze zapt een beetje door de zenders heen. Haar moeder en broer zijn op kleding uit en haar vader zit boven te werken. Dan hoort ze de voordeur open gaan en even later stapt Nicole de woonkamer in. Zonder Anouk een blik waardig te gunnen loopt ze naar de keuken. Eigenlijk wil Anouk wat zeggen. Ergens is ze nog boos om de harde opmerking van gister, maar de juiste woorden komen niet. Doordat ze zit te piekeren wat ze zal doen, hoort ze niet hoe haar vader naar beneden komt. Plotseling voelt Anouk handen op haar schouders en buigt Gerard voorover: hoe is het met mijn favoriete dochter? Even vormt er een glimlach op het gezicht van Anouk, maar als ze een glas op de grond hoort vallen komt het besef als een mokerslag aan. Gerard heeft het brekende glas ook gehoord en alle vezels in zijn lichaam hopen dat het Roy is die in de keuken staat. Tegelijk weet hij dat dit niet kan en de paniek slaat toe als hij zich realiseert dat het maar één persoon kan zijn. In de ban van totale angst kijken ze beide zwijgend naar de doorgang die naar de keuken lijdt. Langzaam verschijnt ze in de doorgang haar tranen rollen over haar wangen en snikkend kijkt ze haar vader en zus aan. Voor alle drie lijkt de tijd stil te staan, Gerard staat aan de grond genageld met zijn handen nog steeds op Anouk d’r schouders. Ook Anouk kan niet anders dan haar zusje aanstaren, haar hoofd lijkt volledig uitgeschakeld. Bij Nicole wordt het verdriet langzaam overgenomen door woede De tranen blijven komen als ze ziedend naar de gang beent. Terwijl de boosheid blijft toenemen, knapt er iets in haar. In de gang slaat ze volledig door: totaal overgenomen door de boosheid gooit ze een vaas tegen een spiegel en trekt ze de kapstok omver. Die komt tegen de deur naar de kamer, waardoor er een flinke barst in de ruit wordt geslagen. Schreeuwen van verdriet en boosheid komen uit de gang terwijl Anouk en Gerard nog niet is staat zijn om te reageren. In shock horen ze maar half hoe de voordeur zo hard wordt dichtgeslagen dat het raampje in de deur versplintert. In de voortuin schopt Nicole haar fiets omver en trekt een plant uit de grond die in de tuin van de buren geslingerd wordt. Huilend loopt ze de straat uit Hoe lang het duurt weten ze niet, maar als Anouk en Gerard van de schrik bekomen zijn nemen ze de schade op. In de gang is het een ravage en pas dan valt het kapotte raam van de voordeur op. Door het gat waar net nog een raam zat, zien ze Nicole d’r fiets half in de tuin liggen. Dan kan Anouk haar tranen ook niet meer binnenhouden en midden in de gang barst ze in huilen uit. Ook Gerard houdt het niet droog en met wazig zicht ruimt hij de bende op. Als Anouk zegt dat ze achter Nicole aangaat, wordt ze tegengehouden door haar vader: laat haar maar even in deze toestand kan je zeggen wat je wilt, maar het komt toch niet aan. Zijn woorden komen echter niet overeen met zijn gedachten, het liefst zou hij nu gelijk op zoek gaan naar zijn jongste dochter. Maar hij kent haar en weet dat dat het laatste is waar ze op zit te wachten. Verdrietig en bezorgd gaan Anouk en Gerard weer op de bank zitten. Er wordt weinig gezegd, allebei weten ze niet wat ze moeten zeggen. Uren later is Nicole nog steeds spoorloos. Als Marjan en Roy terugkomen slaat de schrik bij beide toe, hun ogen gericht op een houten plank die in de deur bevestigd is. Gerard is nog zo helder van geest geweest dat hij een glaszetter gebeld heeft. Die is gelijk gekomen en heeft het gat bedekt met een plank. Zenuwachtig stappen Marjan en Roy het huis in en gelijk valt het gebarsten raam in de tussendeur op. Door de deur zien ze Anouk en Gerard op de bank zitten. Wat is er gebeurd? roept Marjan met trillende stem. Gerard staat langzaam op en loopt naar zijn vrouw. Nicole is gebeurd antwoord hij nadat hij haar een omhelzing gegeven heeft. Nicole? vraagt Roy verbaasd: waar zit die aansteller nu weer over te mekkeren? In een waas heft Gerard zijn hand om zijn zoon een klap te geven. Voordat de zwaai komt houdt hij zich echter in. Roy deinst van schrik een stap achteruit en Marjan kijkt haar echtgenoot verbijstert aan. Gerard heeft zijn kinderen nog nooit geslagen en zelfs de neiging is nooit bij hem opgekomen. Even is het stil in de kamer, zelfs Gerard is geschrokken van zijn reactie. Wat is hier gebeurd? herhaalt Marjan, nu op een boze toon. Gerard zucht diep: ik maakte een grapje tegen Anouk ik vroeg haar hoe het met mijn favoriete dochter is De woorden van Gerard komen er stotterend en zenuwachtig uit. En Nicole hoorde dat. Ik had niet in de gaten dat ze in de keuken stond gaat Gerard op dezelfde toon verder. Dat het niet helemaal als grapje bedoeld was, laat Gerard achterwege. Na de bekentenis van zijn vader, heeft Roy gelijk spijt van zijn vraag. Marjan kijkt haar man ondertussen boos aan: hoe kan je dat nou zeggen? Schuddend met zijn hoofd kijkt Gerard naar de vloer: het was een geintje maar voordat we dat uit konden leggen was Nicole al verdwenen. Ondertussen is Marjan furieus geworden, maar haar boosheid wordt vergezeld door zorgen. Nadat Gerard gigantisch op zijn sodemieter gekregen heeft van zijn vrouw, keert de rust weer redelijk terug. De rest van de middag vult Gerard door telkens weer zijn excuses aan te bieden. Als Nicole tijdens het avondeten nog steeds geen teken van leven gegeven heeft, slaat de angst flink toe bij iedereen. Marjan wil de politie inschakelen, maar ze wordt overgehaald door de anderen en besluit om haar jongste dochter nog wat tijd te gunnen. Na het eten heeft Anouk behoefte aan wat afleiding. Nadat ze een telefoontje gepleegd heeft, komt ze weer beneden. Erik en een paar anderen van de tennisclub waren maar al te bereid om Anouk wat afleiding te geven en dat is precies wat ze nodig heeft. Ze roept nog dat ze even weg gaat en dan stapt ze de buitenlucht in. Op weg naar Erik kan ze het verdrietige gezicht van haar kleine zusje maar niet vergeten. Nicole is er nog steeds niet als Anouk later op die avond thuis komt. Haar moeder heeft toch de politie gebeld en samen met Gerard zit Marjan op de bank bij de telefoon. Anouk gaat naast Roy op de andere bank zitten. Niemand zegt iets, iedereen staart voor zich uit en hoopt dat de telefoon gaat. Die gaat niet, maar iedereen springt op als ze uiteindelijk de voordeur open horen gaan. Nat van de regen en rillend van de kou stapt Nicole de woonkamer in. Marjan schiet naar haar jongste dochter toe en omhelst haar. Kom even zitten lieverd zegt Gerard vanaf de bank, maar zijn opmerking krijgt geen gehoor. Nicole fluistert iets en even later loopt ze de trap op, gevolgd door haar moeder. Als Marjan een uur later weer beneden komt geeft die aan dat Nicole gaat douchen en daarna naar bed. Alle vragen die ze krijgt, wuift Marjan weg: we praten er niet meer over! In de dagen die volgen zegt Nicole zo weinig mogelijk tegen haar vader en zus. Niet dat ze die veel ziet, de meeste tijd brengt ze door op bed. Marjan heeft het heel duidelijk gemaakt dat ze niet wil dat Gerard en Anouk bij haar op de kamer komen. Het is aan haar om te bepalen hoe nu verder! heeft ze hen gemeld en dat heeft ze heel dwingend gedaan. Anouk, echter, kan er na een paar dagen niet meer tegen. Op een avond, als haar ouders weg zijn, opent ze zachtjes de deur van Nicole’s slaapkamer. Als Nicole in de gaten heeft wie er binnenkomt, draait ze zich om, met haar rug naar haar zus. Anouk gaat op de rand van het bed zitten en probeert rustig uit te leggen dat het een geintje was en dat hij het niet zo bedoelde. Aan het gebrek aan reactie kan ze goed merken dat haar woorden geen gehoor vinden. Even blijft ze nog zitten, in de hoop dat er een reactie komt. Dan staat Anouk teleurgesteld op, maar voordat ze een stap kan verzetten hoort ze haar zusje: waarom? Nicole heeft zich nog niet opgedraaid als Anouk weer gaat zitten. Waarom? herhaalt Nicole: waarom vindt hij jou liever? Anouk probeert uit te leggen dat hij haar niet liever vindt en dat hij van hen beide evenveel houdt. Terwijl ze probeert de juiste woorden te vinden, weet ze dat Nicole haar niet gaat geloven. De afgelopen tijd heeft Nicole te vaak dingen opgemerkt die het tegendeel bewijzen en langzaam begint bij Anouk het besef te komen dat ze de waarheid moet zeggen. Het plan om haar zusje tot incest over te halen bestond al een tijdje bij Anouk, maar door alle ontwikkelingen van de laatste tijd is dat er compleet bij ingeschoten. Dan krijgt Anouk het idee dat dit misschien wel de ideale situatie is. Als Nicole zo graag aandacht wil van haar vader, dan kan ze die krijgen Weet je waarom papa mij zoveel aandacht geeft? zegt Anouk rustig. Na deze woorden draait Nicole zich gelijk om, hier wacht ze op dit wil ze weten. Waarom dan? is het antwoord wat Anouk krijgt en even kijken de zussen elkaar aan. De wachtende blik van Nicole staart Anouk aan, die even haar woorden moet uitzoeken. Papa en ik gaat Anouk na een korte stilte verder: wij doen het met elkaar Na haar bekentenis is het stil in de kamer. Nicole kijkt haar zus verbijsterd aan, in eerste instantie had ze geen idee wat haar zus bedoelde maar het is haar snel duidelijk geworden. Het is opeens allemaal zo logisch: het smoezen, die keer dat haar vader snel uit Anouk d’r slaapkamer kwam lopen en die keer dat ze dacht dat ze samen op de badkamer waren. Gelijk koppelt Nicole de bekentenis aan de zwangerschap: heeft hij? Anouk ziet haar zusje naar haar buik kijken en schudt haar hoofd: nee dat heeft iemand anders gedaan. Maar papa heeft wel eens gezegd dat hij wilde dat hij de papa was van mijn kindje Nicole is met stomheid geslagen, niet alleen heeft ze zojuist gehoord dat haar zus, vader en broer gewillig met elkaar neuken maar ook dat haar vader zou willen dat zijn dochter van hem zwanger zou zijn. Na een tijdje kan ze weer woorden vormen: weten mama en Roy ervan? Anouk geeft haar zusje een glimlach: Roy wel die doet enthousiast mee, maar mama niet. Wat denk je nou? Dat haar broer ook meedoet verbaast Nicole amper, alleen wil ze nog weten wie ermee begonnen is bij wie het idee vandaan kwam. Op die vraag moet Anouk lachen: het was zo makkelijk om papa en Roy over te halen die twee komen duidelijk iets tekort. Nu niet meer trouwens Opgelucht dat Nicole het weet, schiet gelijk de angst erin: wat als Nicole dit tegen hun moeder gaat zeggen. Nu weet je waarom papa mij zoveel aandacht geeft gaat Anouk verder: weet je? Als jij ook die aandacht wil? Door die laatste opmerking schiet Nicole’s hoofd in de hoogste versnelling. Aandacht wil ze wel, ze is van mening dat ze die te weinig krijgt, maar wat ze ervoor moet doen vindt ze Ze kan het juiste woord niet vinden, de woorden bizar en spannend wisselen elkaar in hoog tempo af. Verbaast dat ze het overweegt om met haar eigen vader te neuken kijkt ze Anouk aan: is het lekker? Nu is het Anouk die toch een beetje verbaast is; ze had wel verwacht dat de behoefte aan aandacht groter zou zijn, maar ze had ook verwacht dat ze wat meer overtuigend moest zijn. Glimlachend knikt Anouk en Nicole heeft haar antwoord. Ik laat je wel even alleen gaat Anouk verder: dan kan je er over nadenken. Als Anouk bij de deur is, draait ze zich nog even om: maar niks tegen mama zeggen h?¿? Nicole schudt haar hoofd, haar gedachten gaan nog steeds als een razende tekeer. Zou papa het erg vinden dat ik nog maagd ben? Anouk kijkt haar zusje met grote ogen aan, blijkbaar heeft die haar keuze gemaakt. Het duurde die avond ervoor inderdaad niet lang voordat Nicole haar keuze gemaakt had. Anouk was nog maar net vertrokken of Nicole bedacht zich dat haar zus niet langer de favoriet zou zijn van hun vader, daar zal ze wel voor zorgen. Ik denk dat hij daar alleen maar blij mee zou zijn is het antwoord van Anouk en een glimlach verschijnt op Nicole’s gezicht. Dan barst Anouk in lachen uit: zal papa even raar staan te kijken Nicole barst ook in lachen uit en voor het eerst in een lange tijd hebben de zusjes lol met elkaar. Samen spreken ze af dat ze vanavond hun vader gaan verassen, hun moeder is dan toch weg. Wil je Roy er gelijk bij hebben? vraagt Nicole een beetje onzeker. Anouk geeft haar zusje een knipoog: natuurlijk ik wil ook wel wat te doen hebben. Weer barsten ze in lachen uit. Gerard en Marjan kijken verbaast op als ze hun dochters lachend de trap af horen komen. Als ze beneden zijn, is hun lachbui nog steeds niet over en hun ouders kijken elkaar verbijstert aan. Wij gaan even naar de stad hoor meldt Anouk, nog half in een lachbui. Ik neem hierdoor aan dat alles weer goed is tussen jullie vraagt Gerard terwijl hij verwacht dat Nicole hem negeert. Alles is weer prima papa! antwoord Nicole opgewekt. Dan loopt ze richting haar vader en geeft hem een kus op zijn wang. Tot straks! roepen de meiden als ze de achtertuin in lopen. Binnen is Gerard nog altijd verbaasd, met Marjan al even verbaast naast hem. Wat is er met haar gebeurd? vraagt Gerard en Marjan trekt haar schouders op: geen idee maar ik ben er wel blij mee. Een glimlach verschijnt op het gezicht van Gerard: anders ik wel Een paar uur later stappen de meiden de woonkamer weer in. Dit keer zijn er geen mensen aanwezig en gelijk stormen ze de trap op. Nicole gooit het plastic tasje onder in haar kast, die heeft ze vanavond weer nodig. Dan stappen de zussen de badkamer in. In de stad heeft Nicole toegeven dat ze zich niet scheert en heeft Anouk verteld dat hun vader dat juist wel sexy vindt. Omdat Nicole er niet heel veel ervaring mee heeft, heeft Anouk aangeboden om haar te helpen. Een beetje nerveus kleedt Nicole zich uit. Als ze naakt is, bekijkt Anouk haar lichaam even. De zussen lijken op elkaar, allebei hebben ze niet al te grote borsten en een strak lichaam. Tussen de benen van haar zusje ziet Anouk inderdaad een bosje schaamhaar. Ze pakt haar ladyshave en gaat op haar knieën zitten. Nicole is ondertussen op een stoel gaan zitten en houdt haar benen wijdt. Met een bonkend hart ziet ze Anouk dichterbij komen. De meiden hebben elkaar al wel vaker naakt gezien, maar dit is een hele nieuwe ervaring. Terwijl Anouk uitlegt waar ze mee bezig is en tegelijkertijd ook wat tips geeft, scheert ze haar zusje. Die voelt zich vreemd opgewonden, ze vraagt zich af of dat nou komt door de zenuwen voor vanavond of dat haar grote zus nu met haar kut bezig is. Als Anouk klaar is, pakt ze een tube en smeert ze de pas geschoren vagina in met een cr?¿me. Als ze de hand van haar zus over haar lichaam voelt gaan, voelt Nicole een golf aan opwinding. Ze slaakt een korte kreun en Anouk kijkt haar verbaasd aan: ben je een beetje opgewonden zussie? Nicole schudt haar hoofd in ontkenning, maar omdat haar hoofd rood wordt is het Anouk maar wat duidelijk. Als Anouk klaar is met insmeren laat ze een vinger tussen Nicole’s schaamlippen gaan. Weer slaakt die een kreun. Nicole springt bijna van haar stoel als ze een vinger in haar kutje voelt glijden. Ze kijkt haar zus aan, die haar zusje glimlachend aankijkt. Langzaam beweegt Anouk haar vinger heen en weer, terwijl ze langs de vochtige kutwanden wrijft. Het zachte gekreun van Nicole zegt genoeg en Anouk gaan wat sneller heen en weer. Het gekreun wordt een stuk harder als Anouk met haar duim over Nicole d’r clitje gaat. Dat Nicole erg krap is daar heeft Anouk gelijk door als ze een tweede vinger naar binnen duwt. Nicole is ondertussen hevig aan het kreunen door de nieuwe ervaring. Ze heeft zichzelf wel eens gevingerd, maar dat het nu door een ander gebeurt heeft ze nog nooit meegemaakt. Met twee vingers is haar kut en een duim die haar clitje masseert, voelt Nicole al snel een heftig gevoel opkomen.Haar hele lichaam verkrampt zich en hard kreunend laat ze het over zich heen komen. Met een lange kreun komt Nicole bij haar climax en voor het eerst in haar leven komt ze klaar. Nadat ze haar zusje even heeft laten genieten van haar eerste orgasme, gaat Anouk weer staan: zo voelt dat dus Hijgend kijkt Nicole haar zus aan, het lekkere gevoel ebt langzaam weg en ze komt weer een beetje bij zinnen. Dat was zegt Nicole hijgend: geweldig Anouk kijkt haar zusje glimlachend aan: oh geloof me, neuken is nog veel lekkerder Nu is het Nicole die glimlacht: ik kan niet wachten Als Anouk zich op wil draaien, wordt ze tegengehouden. Ze kijkt Nicole vragend aan en die krijgt een grote grijns op haar gezicht: niet eerlijk h?¿? Jij mij wel naakt zien en ik jou niet Voordat Anouk kan reageren heeft Nicole haar topje al over haar dikke buik getrokken. De zes maanden zwangere buik is duidelijk te zien en met open mond kijkt Nicole. Dan trekt ze het topje verder omhoog, over Anouk d’r borsten. Anouk neemt het over en trekt haar topje over haar hoofd. Het kledingstuk ligt nog meer net op de grond of Nicole heeft de bh van Anouk al losgemaakt. De blauwe bandjes glijden van haar schouders en dan staat Anouk topless voor haar nieuwsgierige zusje. Wat zijn ze groot geworden! merkt Nicole verbaasd op. Zwanger zijn heeft zo zijn voordelen weet je! Beide meiden moeten lachen om de opmerking. Terwijl ze lacht wordt Anouk d’r broek losgemaakt. Met slipje en al wordt die naar beneden getrokken. Een paar seconden later staat Anouk naakt voor haar zusje, die haar uitvoerig bekijkt. Nicole laat haar handen over het naakte lichaam van haar zus gaan, verbaast over hoe opgewonden ze er van wordt. Anouk, op haar beurt, wordt er ook geil van en buigt iets naar voren. Nicole geeft haar zus een verbaasde blik en dan wordt ze met haar gezicht tegen de naakte borsten aan geduwd. Even twijfelt ze, maar dan begint Nicole zachtjes aan de tepel te zuigen. Even later voelt ze hoe haar hand naar de kut van haar zus geleidt wordt. Ze moet even zoeken naar de ingang, maar zodra ze die gevonden heeft duwt ze twee vingers naar binnen. Nicole is eerst nog even verbaasd over hoe makkelijk haar vingers naar binnen glijden, maar beseft dan dat Anouk meer mensen neukt dan alleen hun vader en broer. Met twee vingers in haar kut, zuigt Nicole aan de tepels van haar grote zus. Die wordt er opgewonden van, maar weet dat Nicole niet ervaren genoeg is om haar te laten klaarkomen. Als ze beneden geluid horen, stoppen ze gelijk. Sorry dat ik jou niet heb laten klaarkomen mompelt Nicole als ze zich weer aankleden. Anouk geeft aan dat het niet geeft en samen stappen ze de badkamer uit. Tijdens het avondeten zijn Gerard en Marjan nog steeds verbaast dat Nicole opeens weer normaal doet. Blij met de onverwachte ontwikkeling laten ze het erbij. Na het eten gaat Marjan sporten en zegt Nicole dat ze bij een vriendin langs gaat. Ze loopt naar haar slaapkamer en pakt het plastic tasje van vanmiddag tevoorschijn. Ze is helemaal niet van plan om naar een vriendin te gaan, maar als ze thuis blijft kan Anouk zeker weten geen neukpartij uitlokken. Snel kleedt Nicole zich uit en pakt de inhoud van het tasje erbij. De sexy zwarte lingerie die ze samen met Anouk uitgezocht heeft staat haar goed als ze in de spiegel kijkt. Nadat ze het bijpassende slipje aangetrokken heeft, doet ze haar kleding weer aan. Nog even kijkt ze in de spiegel, slaakt een diepe zucht en loopt weer naar beneden. Anouk en Nicole glimlachen naar elkaar: het is begonnen! Doei! roept Nicole als ze de achtertuin in stapt: tot straks! De tuindeur is nog maar net dicht en Anouk kruipt dichter bij haar vader. Weet je waar ik zin in heb pap? vraagt ze fluisterend. Meer hoeft Anouk niet te zeggen: Gerard staat op en trekt zijn dochter omhoog: dat kan ik wel raden geile slet. Boven stapt Gerard gelijk Anouk d’r slaapkamer in, maar Anouk zelf loopt nog een trap verder. Roy, die achter zijn computer zit, kijkt op als zijn deur open gaat. Kom je je grote zus neuken? vraagt de blondine in de deuropening. Gelijk staat Roy op en even later staat hij samen met zijn vader en zus in de slaapkamer. Kom op jongens! zegt Anouk enthousiast als ze zich naar de mannen omdraait: neem me maar lekker! Meer hoeven de mannen niet te horen en even later liggen Anouk d’r trui en bh op de grond. Terwijl Gerard en Roy aan Anouk d’r tepels beginnen te sabbelen gaat beneden de achterdeur zachtjes open. Voor de deur zucht Nicole even diep en opent ze de deur op een kiertje. Nicole d’r ogen worden groot als ze in de kamer haar vader en broer aan met de borsten van Anouk bezig ziet zijn. Die hebben niet in de gaten dat Nicole meekijkt, alleen Anouk weet dat ze er is. Ze gebaart haar zusje de kamer in. Nicole doet zachtjes de deur weer dicht, zonder dat de mannen van haar aanwezigheid op de hoogte zijn. Dus! roept Nicole hard door de kamer: dus dit doen jullie als ik niet thuis ben! Alsof door een moker geslagen schieten Gerard en Roy op en draaien zich om. Totaal verbijstert kijken ze de 16-jarige blondine aan, die moeite moet doen om haar glimlach te onderdrukken. Nicole stamelt Roy, maar kan verder niks over z’n lippen krijgen. Wat vult Gerard aan: wat doe jij hier? Angst en paniek wisselen elkaar in hoog tempo af bij de beide mannen. Wat ik hier doe? vraagt Nicole terwijl ze langzaam op haar vader afloopt: wat doen jullie hier is een betere vraag! Gerard kijkt zijn jongste dochter, die nu vlak voor hem staat, aan: het het is niet wat je denkt. Anouk heeft moeite om haar lachen in te houden terwijl ze het hele geheel bekijkt, ergens voelt ze medelijden voor haar vader en broer dat Nicole zo doet. Het is precies wat ik denk antwoord Nicole op de hakkelende woorden van haar vader: jullie twee neuken met Anouk en dat vinden jullie maar al te geweldig. Gerard en Roy staan nog steeds aan de grond genageld, allebei kunnen ze geen woord uitbrengen. Het zegt Gerard na een tijdje: was niet de bedoeling dat je dit zou zien Nicole kijkt haar vader vragend aan: hoezo? Mag ik niet meedoen dan? Dit is wel het laatste wat Gerard verwacht en is hij nog verbaasder. Wil je ook niet even aan de mijne zitten? gaat Nicole half glimlachend verder en ze trekt haar topje omhoog. Haar borsten, verpakt in de zwarte bh, komen onder de stof vandaan en met grote ogen kijkt Gerard naar de voorgevel van zijn jongste dochter. Even gebeurd er niks, totdat Anouk het wachten zat is: kom op pap! Bij mij was je zo gretig en nu weet je niet wat je moet doen Duidelijk uitnodiging van Nicole toch? Gerard geeft zijn glimlachende dochter een verbaasde blik: jij bent niet echt verbaasd. Anouk barst in lachen uit: ik ben verbaasd dat jij niet gelijk met haar tieten bezig ging zijn meer niet eigenlijk. Nu kijkt Gerard naar Nicole en langzaam glijdt zijn blik naar haar borsten. Nicole heeft ondertussen haar topje helemaal uitgetrokken en wacht tot haar vader iets gaat doen. Kom maar pap geeft Nicole aan en langzaam bewegen Gerard z’n handen richting de borsten van Nicole. Als Roy hetzelfde doet, wordt hij tegen gehouden door Anouk: jij mag met mij verder broertje! Een beetje teleurgesteld draait Roy zich om en gaat verder waar hij mee bezig was voordat ze gestoord werden. Gerard laat zijn handen langzaam over het lichaam van Nicole gaan. Zachtjes kreunend geniet de blondine van de aandacht, haar zenuwachtigheid maakt langzaam plaats voor opwinding. Vakkundig maakt Gerard de bh van zijn dochter los en de bandjes glijden van haar schouders. Met een goed uitzicht op de blote borsten kijkt Gerard met open mond naar de mooie verschijning. Dan komt zijn hoofd dichterbij en slaakt Nicole een kreun als ze de lippen van haar vader op haar borst voelt. Teder likt en kust Gerard de zachte borsten, aangemoedigd door het gekreun wat hij boven hem hoort. Naast hen heeft Anouk de broek van Roy losgemaakt en heeft ze zijn stijve pik stevig in haar hand. Zachtjes schopt ze tegen haar vader z’n been, die de hint doorheeft. Met een beetje tegenzin stopt hij met aan Nicole d’r tepel zuigen en kijkt om. Anouk gebaart Nicole dat ze naast haar moet komen zitten. Als Gerard voor Nicole is gaan staan, maakt Nicole zijn broek los. De harde lul vlak voor haar laat Nicole d’r geilheid nog groter worden en nerveus klemt ze haar vingers om de neukpaal. Goed kijken wat ik doe h?¿? zegt Anouk nog en neemt dat Roy z’n lul in haar mond. Aandachtig kijkt Nicole hoe haar oudere zus pijpt. Dan kijkt ze terug naar haar vader z’n lul en nerveus zet ze haar lippen tegen de eikel aan. Langzaam laat ze haar lippen over de lul gaan, totdat ze niet verder kan. Beide mannen kreunen, Roy door het vakkundige gepijp en Gerard door het feit dat zijn lul nu diep in de mond van onervaren Nicole zit. Onwennig pijpt Nicole haar vader. Aan zijn gekreun te horen doet ze het goed en begint steeds enthousiaster te pijpen. Nicole kan geen genoeg krijgen van de pik van haar vader en het kost Anouk wat moeite om haar te laten stoppen. Verbaast kijkt Nicole haar zus aan: zullen we even ruilen? krijgt ze te horen. Nog voordat ze kan antwoorden heeft Roy zijn vader weg geduwd en heeft Nicole nu de stijve pik van haar broer voor zich. Al even enthousiast als bij haar vader begint Nicole hem te pijpen. Gerard z’n teleurstelling verdwijnt snel als hij de warme lippen van Anouk over zijn pik voelt gaan. Het is duidelijk dat Anouk precies weet wat ze doet, maar stiekem wil Gerard toch de onervaren Nicole aan zijn lul hebben sabbelen. Zijn wens wordt werkelijkheid als zijn dochters een paar minuten later weer van pik wisselen. Hoe langer Nicole pijpt, hoe lekkerder ze het gaat vinden. Plotseling stopt ze echter en kijkt ze haar vader aan: ik wil je dat me neukt pap zegt ze schuchter. Een brede grijns verschijnt op Gerard z’n gezicht als Nicole zich achterover laat vallen. Snel kleedt Gerard zijn dochter verder uit. Hij fronst zijn wenkbrauwen als hij Nicole d’r kale kutje voor het eerst ziet. Vind je het wat zo? Heeft Anouk vanmiddag gedaan zegt Nicole en Gerard geeft Anouk een vragende blik. Die antwoord met een glimlach terwijl haar kleding ook wordt uitgetrokken. Roy heeft overduidelijk hetzelfde idee als zijn vader. Waar Gerard rustig aan doen, heeft Roy minder geduld. Hij gaat in de goede positie zitten, zet zijn eikel tegen de schaamlippen van Anouk aan en ramt zijn lul diep haar kut in. Jaa! Neuk je zwangere zus maar lekker! schreeuwt Anouk het uit als Roy steeds harder gaan rammen. Maak me geen maagd meer papa zegt Nicole zachtjes als ze de stijve pik van haar vader dichter bij haar kut ziet komen. Maar al te graag lieverd antwoord Gerard en zet zijn eikel tegen de maagdelijke kut van zijn dochter aan. Dat Nicole bloedgeil is wordt Gerard snel duidelijk als hij zijn eikel langs de vochtige kutwanden voelt glijden. Langzaam duwt hij zijn lul dieper in Nicole d’r kut, die het uitschreeuwt van zowel pijn als genot. Vol extase geniet Gerard van het gevoel, het is een hele tijd geleden dat hij zo’n krappe kut om z’n lul heen gevoeld heeft. Het kost hem wat moeite om niet gelijk zijn lading in Nicole te spuiten, zo lekker vindt hij het. Langzaam begint Gerard heen en weer te gaan, een schril contrast met Roy die als een wilde in Anouk aan het rammen is. Anouk en Roy zijn ondertussen van positie gewisseld. Teder laat Roy zijn handen over de dikke buik van zijn zus gaan terwijl ze hem berijdt. Nicole ligt nog steeds op haar rug, te genieten van de lul van haar vader die rustig en teder in haar kut beweegt. Zo nu en dan stopt Gerard even om zijn naderende orgasme weer te laten zakken. Veel helpt het niet en lang voordat hij het wil loost hij zijn zaad diep in Nicole. Die is verbaasd dat haar vader plotseling stopt, maar als ze van Anouk hoort dat hij zojuist klaar gekomen is verschijnt er een glimlach op haar gezicht. En ik dan? Mag ik niet in haar klaarkomen dan? vraagt Roy geërgerd. Anouk, die de pik van haar broer nog steeds in haar heeft, kijkt hem verbaast aan. Nu haar vader tussen haar benen vandaan is, buigt Nicole half over haar broer heen: jij mag me ook wel neuken. Anouk en Gerard geven elkaar een verbaasde blik, beide zijn ze verbaasd over het feit dat Nicole zo gewillig is. Een beetje teleurgesteld dat ze zelf geen zaad in haar gaat krijgen deze avond klimt Anouk van Roy af, maar voor deze keer gunt ze het haar zusje. Roy weet niet hoe snel hij tussen Nicole d’r benen moet gaan zitten. Bekend met het enthousiasme van haar broer, geeft Anouk aan dat hij rustig aan moet doen. Roy, die niet op de opmerking reageert, kreunt luid als zijn stijve pik dieper en dieper in zijn jongere zusje verdwijnt. Gerard en Anouk gaan er goed voor zitten en kijken aandachtig toe hoe Nicole door haar broer geneukt wordt. Die doet, net als zijn vader nog niet lang geleden, rustig aan en zowel hij als Nicole kreunen van genot. Door het schouwspel wordt Gerard z’n lul snel weer stijf, iets wat Anouk niet ontgaat. Tevreden met het feit dat ook zij vanavond zaad in zich gaat krijgen, buigt ze voorov

Wat vond je van dit verhaal?

(Alleen leden kunnen stemmen)

Aantal stemmen: . Gemiddeld cijfer:

Nog geen cijfer, ben jij de eerste ?

Dit verhaal is 41636 keer gelezen.
Reageren? Leuk! Houd het aub on topic en netjes, dankjewel!

Plaats een reactie